ĐÀO TẠO - CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC HUTECH: Hiện đại và Hội nhập 1. GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC HUTECH Ngành Công nghệ sinh học HUTECH được thành lập từ năm 2005 trong xu thế phát triển chung của thế giới, trang bị các...
Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng Công nghệ sinh học     *Giới thiệu Công nghệ sinh học là một trong năm ngành mũi nhọn được Nhà nước Việt Nam ưu tiên chú trọng đầu tư nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống con người qua ứng dụng vào nông nghiệp, thực phẩm, sức...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×