GIỚI THIỆU - TỔNG QUAN
Giới thiệu tổng quan về Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH Viện đào tạo trình độ Thạc sĩ, Đại học các ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật môi trường và trình độ Đại học ngành Quản lý tài...
Giá trị và tầm nhìn của Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH Giá trị cốt lõi gắn liền với tôn chỉ Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo, đào tạo sinh viên phát triển toàn diện, năng động - bản lĩnh - tự tin hội nhập.
Quá trình hình thành và phát triển Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN VIỆN KHOA HỌC ỨNG DỤNG HUTECH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HUTECH: Ngành học đạt chuẩn quốc tế AUN-QA 1. GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HUTECH  Ngành Công nghệ Thực phẩm HUTECH là ngành học cung cấp những kiến thức về thành phần của...
Ngành QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: Hướng đến việc phát triển bền vững 1. GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUTECH Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường HUTECH là...
Ngành CÔNG NGHỆ SINH HỌC HUTECH: Hiện đại và Hội nhập 1. GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC HUTECH Ngành Công nghệ sinh học HUTECH được thành lập từ năm 2005 trong xu thế phát triển chung của thế giới, trang bị...
Ngành KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HUTECH: Bắt nhịp xu hướng sống xanh 1. GIỚI THIỆU NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HUTECH Ngành Kỹ thuật môi trường của HUTECH đã tuyển sinh từ năm 1999, đây là một trong những ngành học đầu tiên của HUTECH. Ngành Kỹ thuật môi trường của...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×