GIỚI THIỆU - CTĐT ĐÃ KIỂM ĐỊNH
Chương trình đào tạo đã được kiểm định của Viện Khoa học Ứng Dụng HUTECH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC Đạt tiêu chuẩn chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ giáo dục và Đào tạo CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Đạt...
Đạt kiểm định AUN-QA, ngành Kỹ thuật môi trường HUTECH đẩy mạnh trao đổi học thuật khu vực Đông Nam Á Đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Đông Nam Á, ngành Kỹ thuật môi trường của HUTECH đặt mục tiêu thúc đẩy hợp tác,...
Đánh giá viên AUN-QA: “Chúng tôi rất hài lòng khi doanh nghiệp đánh giá cao sinh viên Công nghệ thực phẩm” Đây là nhận xét của GS.TS. Rosemary R. Seva (Philipines), đánh giá viên trưởng thuộc đoàn đánh giá ngoài của tổ chức kiểm định AUN-QA trong đợt...
HUTECH hoàn thành chương trình đánh giá ngoài 04 ngành theo tiêu chuẩn AUN-QA Sáng 08/10 vừa qua, đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo Hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á -...
HUTECH có 13 ngành được kiểm định, hoạt động gắn kết doanh nghiệp phục vụ đào tạo được đánh giá cao Cùng với 03 ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ sinh học và Tài chính - Ngân hàng, HUTECH hiện có 13 ngành hoàn thành đánh giá chất...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC