ĐÀO TẠO - KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Ngành Kỹ thuật môi trường   1. KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? Môi trường là một vấn đề mang tính toàn cầu. Kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ giúp giải quyết các vấn đề môi...
Chương trình đào tạo Cao học Kỹ thuật môi trường       *Giới thiệu Theo học chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, người học được cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ sở và nâng cao về Kỹ thuật môi trường; có khả năng nghiên cứu...
Chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng công nghệ kỹ thuật môi trường   * Giới thiệuChương trình đào tạo Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật môi trường tại HUTECH được xây dựng nhằm giúp sinh viên nắm vững các kiến thức cơ bản về các quá trình sinh hóa tự nhiên và sự biến đổi của nó...
Ngành Kỹ thuật môi trường   * Giới thiệuNgày nay, môi trường không còn là vấn đề của một địa phương hay một quốc gia nào nữa mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Do vậy nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ và khả...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC