SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 15.12.2019 Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 15.12.2019 (yêu cầu SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp Online)   * Lưu ý: 1. SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt nghiệp...
Thông báo sinh viên v/v tham dự hội thảo “Vai trò của CNSH trong kiểm soát sức khỏe vật nuôi” ​Hội thảo “Vai trò của CNSH trong kiểm soát sức khỏe vật nuôi” mang đến cho các bạn SV những nội dung chính  Nội dung: 2 phần chính 1/ Phương pháp chẩn đoán bệnh : ELISA ,PCR, Realtime PCR...
Cập nhật khung điểm Đánh giá rèn luyện sinh viên năm học 2019 - 2020 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) chính thức áp dụng khung điểm Đánh giá rèn luyện sinh viên trong năm học mới 2019 - 2020 với 5 tiêu chí.     Theo đó, khung điểm Đánh giá rèn luyện sinh viên...
ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO KHỞI NGHIỆP “STARTUP LÀ NGHỀ?” Startup có phải là trào lưu? Hay, Startup là một con đường mới sẽ có  nhiều người lựa chọn trong tương lai?   Ngay tại thời điểm ngồi trên giảng đường Đại học sinh viên phải có động thái gì khi đã và...
Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo - Khảo thí, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo sinh viên các ngành thuộc chương trình Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Đại học Liên thông, Đại học Văn bằng 2 sẽ chính thức đăng ký...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC