DOANH NGHIỆP - THAM QUAN THỰC TẾ
Sinh viên Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH tham gia triển lãm “Analytica Vietnam” Vừa qua, sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Viện Khoa học Ứng...
Sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường tìm hiểu hệ thống xử lý khí thải tại Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm HUTECH Vừa qua, sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường thuộc Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã có buổi học tập thực tế tại...
Sinh viên Viện Khoa học Ứng dụng tích lũy kiến thức về sắc ký qua chuyến kiến tập tại Công ty REDSTAR CMS Vừa qua, Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức chuyến tham quan thực tế tại Công ty REDSTAR CMS (chi nhánh của...
Sinh viên Kỹ thuật môi trường HUTECH tham quan Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương (BIWASE) Ngày 15/12/2022, sinh viên ngành Kỹ thuật Môi trường thuộc Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) HCM đã có chuyến tham quan thực tế tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải Bình...
Sinh viên ngành Công nghệ sinh học HUTECH tìm hiểu quy trình sản xuất bia tại Nhà máy Bia Heineken Việt nam Sáng 13/12, sinh viên ngành Công nghệ sinh học thuộc Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM đã tích lũy nhiều kiến thức và trải...
Sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm HUTECH tham quan thực tế tại Công ty CP Acecook Việt Nam Ngày 08/12 vừa qua, Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH đã tổ chức chuyến tham quan thực tế tại Công ty CP Acecook Việt Nam mang đến cơ hội tìm hiểu quy...
Sinh viên Viện Khoa học Ứng dụng tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại tại nhà máy Ajinomoto Long Thành (Đồng Nai) Vừa qua, Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức chuyến tham quan thực tế tại nhà máy Ajinomoto Long Thành
​Sinh viên Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH tham quan Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ Vừa qua, Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức chuyến tham quan Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ
Sinh viên Viện Khoa học Ứng dụng tham quan thực tế tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao (Củ Chi) Ngày 19/11 vừa qua, Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức chuyến tham quan thực tế tại Trung tâm Nghiên cứu và...
Sinh viên Kỹ thuật môi trường tìm hiểu quy trình xử lý nước thải tại Khu Công nghiệp Tân Bình Vừa qua, sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường, Viện Khoa học Ứng dụng Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tham quan, tìm hiểu quy trình vận...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC