SINH VIÊN - BIỂU MẪU
BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIEN Sinh viên tham khảo chi tiết tại trang web Phòng đào tạo http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/m72-don-tu-danh-cho-sv.aspx
Danh mục môn học tương đương Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH (cập nhật 12/11/2020) Lưu ý: Sinh viên học trả nợ phải đảm bảo học đủ tổng số tín chỉ tích lũy được quy định trong chương trình đào tạo.  Sinh viên liên hệ văn phòng Viện để được tư vấn thêm. 
Kỹ năng viết CV và một số CV mẫu Bộ hồ sơ dự tuyển chính là lời tự giới thiệu của bạn với nhà tuyển dụng. Chỉ có các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ mới được mời dự phỏng vấn. Vì vậy, bộ hồ sơ chính là căn cứ để nhà tuyển dụng quyết định xem...
Biểu mẫu dành cho sinh viên đăng ký mở lớp, mở lớp học lại theo yêu cầu Sinh viên đăng ký mở lớp, mở lớp học lại theo yêu cầu vui lòng hoàn thành biểu mẫu đính kèm 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×