Kỹ năng viết CV và một số CV mẫu
Bộ hồ sơ dự tuyển chính là lời tự giới thiệu của bạn với nhà tuyển dụng. Chỉ có các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ mới được mời dự phỏng vấn. Vì vậy, bộ hồ sơ chính là căn cứ để nhà tuyển dụng quyết định xem có nên dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn năng lực của bạn qua cuộc thi viết chuyên môn hay vòng phỏng vấn cá nhân hay không. Thông qua bộ hồ sơ dự tuyển và cụ thể là CV, các nhà tuyển dụng muốn biết được trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, các phẩm chất cá nhân, ưu và nhược điểm của ứng viên để có thể sơ tuyển được các ứng viên nổi trội nhất, phù hợp nhất với văn hóa doanh nghiệp. Vì vậy để có thể vượt qua vòng, trong CV của mình, các ứng viên cần thể hiện một cách đầy đủ nhất các yếu tố mà nhà tuyển dụng quan tâm.

Hiện nay một số công ty yêu cầu ứng viên phải viết CV theo mẫu chung do họ quy định. Theo đó, người xin việc chỉ cần điền vào những khoảng trống cho sẵn một cách nhanh chóng và thuận tiện. Với loại CV này, bạn vẫn có cơ hội tạo ra phong cách riêng và gây ấn tượng với nhà tuyển dụng:

Mẫu 1: http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV1(2).png

Mẫu 2: http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV2.png

Mẫu 3:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV3.png

Mẫu 4:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV4.png

Mẫu 5:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV5(1).png

Mẫu 6:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV6.png

Mẫu 7:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV7.png

Mẫu 8:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV8.png

Mẫu 9:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV9.png

Mẫu 10:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV10.png

Mẫu 11:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV11.png

Mẫu 12:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV12.png

Mẫu 13:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV13.png

Mẫu 14:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV14.png

Mẫu 15:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV15.png

Mẫu 16:http://api.hutech.edu.vn/files/data/files/mauCV16.png

Chúc các bạn thành công!

14586139