SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp sáng 30/03/2024 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM, Thu Duc Campus, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức (đối diện nhà máy Coca- Cola) lúc 07h15 để điểm danh  - Sinh viên xem đợt phát bằng của mình...
Danh sách vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp chiều 09/12/2023 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM, Thu Duc Campus, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức (đối diện nhà máy Coca- Cola) lúc 13h00 để điểm danh  - Sinh viên xem đợt phát bằng của mình...
Danh sách vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp chiều 23/09/2023 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola) lúc 07h30 để điểm danh  - Sinh...
Danh sách vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp chiều 17/06/2023 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công...
Danh sách vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp chiều 11/03/2023 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công...
Danh sách vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp sáng 10/12/2022 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola)...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×