SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách chia đợt và vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp sáng 08/01/2022 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola) lúc 7g15 để...
Danh sách chia đợt và vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp sáng 26/12/202 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola) lúc 7g20 để điểm...
V.KHUD thông báo quy trình nhận lễ phục và đăng ký Lễ tốt nghiệp 26/12/2020 Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 26/12/2020(Gồm các sinh được tốt nghiệp trong đợt xét Tháng 06,07,08,09,10/2020)  * Lưu ý:1. SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt...
Danh sách chia đợt phát bằng và vị trí chỗ ngồi_Lễ tốt nghiệp 04/07/2020 DANH SÁCH CHIA ĐỢT LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG 04/07/2020Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao,...
Danh sách chia đợt phát bằng và vị trí chỗ ngồi_Lễ tốt nghiệp 20/06/2020 DANH SÁCH CHIA ĐỢT LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG 20/06/2020Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E3, Khu Công Nghệ Cao,...
V.KHUD thông báo quy trình nhận lễ phục và đăng ký Lễ tốt nghiệp 04/07/2020 Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 04/07/2020 (Gồm các sinh được tốt nghiệp trong đợt xét Tháng 02,03,04/2020)    * Lưu ý:1. SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt...
V.KHUD thông báo quy trình nhận lễ phục và đăng ký Lễ tốt nghiệp 20/06/2020 Viện KHUD TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 20/06/2020 (Gồm các sinh được tốt nghiệp trong đợt xét Tháng 11,12/2019).    * Lưu ý:1. SV phải thực hiện Phiếu khảo SV tốt...
Danh sách chia đợt phát bằng và vị trí chỗ ngồi_Lễ tốt nghiệp 15/12/2019 DANH SÁCH CHIA ĐỢT LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP SÁNG 15/12/2019Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao,...
Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệp Tra cứu thông tin nộp bổ sung hồ sơ sinh viên trước khi nhận bằng tốt nghiệpSinh viên đã được xét tốt nghiệp và đã nhận Giấy chứng nhận tốt  nghiệp tạm thời vui lòng tra cứu thông tin bổ sung hồ sơ sinh viên...
Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp Tra cứu kết quả xét tốt nghiệp  Sinh viên vui lòng xem kết quả xét tốt nghiệp dự kiến theo đường link: http://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-du-kien-tot-nghiep.html Sinh viên đã đủ điều kiện tốt...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC