SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp chiều 11/03/2023 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công...
Danh sách vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp sáng 10/12/2022 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola)...
Danh sách chia đợt và vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp sáng 24/09/2022 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola)...
Danh sách chia đợt và vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp sáng 25/06/2022 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola)...
Danh sách chia đợt và vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp chiều 19/03/2022 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola) lúc 13g15 để...
Danh sách chia đợt và vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp sáng 08/01/2022 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola) lúc 7g15 để...
Danh sách chia đợt và vị trí chỗ ngồi - Lễ phát bằng Tốt nghiệp sáng 03/04/2021 Lưu ý: - Sinh viên có mặt tại Hội trường E3-05.01 – Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH – Phân khu đào tạo E1, Khu Công Nghệ Cao, Q.9, TP.HCM (đối diện nhà máy Coca- Cola) lúc 7g20 để điểm...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC