Tin Tức Sự Kiện
Ngành Ngôn ngữ Nhật

1. NGÀNH NGÔN NGỮ NHẬT LÀ GÌ? Bên cạnh tiếng Anh, tiếng Nhật được xem là ngôn ngữ quốc tế. Hơn nữa, cùng với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, văn hóa và khoa học – kỹ thuật Nhật Bản đối với khu vực và thế giới, tiếng Nhật hiện đang là ngôn ngữ được ưa chuộng nhất tại Châu Á. Theo...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC