Hoạt Động Sinh Viên
Sinh viên Nhật Bản học và sinh viên Đại học Hosei khởi động tuần lễ NCKH quốc tế

Ngày 6/9 vừa qua, sinh viên khoa Nhật Bản học, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã cùng chào đón đoàn sinh viên trường Đại học Hosei (Nhật Bản), chính thức bắt đầu tuần lễ nghiên cứu khoa học (NCKH) chung giữa sinh viên hai trường.    Tham dự chương trình có ThS. Hồ Tố Liên -...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC