TIN TỨC SỰ KIỆN

Sinh viên Khoa Nhật Bản học lên đường thực hiện kỳ thực tập 6 tháng tại Nhật Bản đợt cuối 2017

Sinh viên Khoa Nhật Bản học lên đường thực hiện kỳ thực tập 6 tháng tại Nhật Bản đợt cuối 2017

Nhóm sinh viên khoa Nhật Bản học gồm 7 bạn sinh viên năm 3 và năm 4 đến từ các lớp Khóa 2014 và Khóa 2015 đã xuất phát lên đường sang Nhật trong chuyến bay tối ngày 15/11/2017. Đây là các sinh viên trong đợt tuyển chương trình Japan Internship cuối năm 2017 do Khoa Nhật Bản học thực hiện. Từ khi...

Banner Tư vấn trực tuyến