SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Kết quả đậu phỏng vấn Doanh nghiệp - Chương trình thực tập Nhật Bản kỳ 9 tháng Khoa xin chúc mừng 4 bạn sinh viên đã đậu buổi phỏng vấn với Doanh nghiệp Nhật Bản ngày 29/11/2018. Danh sách sinh viên   STT SINH VIÊN LỚP MSSV 1 Ngô Thùy Linh...
Kết quả thi vấn đáp kỳ tuyển sinh Internship 2018 đợt 1 - ngày 19/11/2018 - kỳ thực tập 9 tháng Khoa đã chọn ra được 17 sinh viên trong tổng số 20 sinh viên tham gia thi vấn đáp. 17 bạn sinh viên đạt vấn đáp (được tô highlight xanh) liên hện với Chị Ly - Công ty VJQC để tiến hành chuẩn bị CV phỏng vấn chính...
Kết quả thi vấn đáp kỳ tuyển sinh Internship 2018 đợt 1 - ngày 19/11/2018 - kỳ thực tập 6 tháng Khoa đã chọn ra được 8 sinh viên trong tổng số 19 sinh viên tham gia phỏng vấn. 8 bạn sinh viên đậu (được tô highlight xanh) liên hện với Chị Ly - Công ty VJQC để tiến hành chuẩn bị CV phỏng vấn chính thức với doanh...
Kết quả thi viết kỳ tuyển sinh internship 2018 đợt 1 - 16/11/2018 Sinh viên có tên trong danh sách, sẽ tiến hành thi vấn đáp vào ca 3 ngày 19/11/2018, tại phòng A-08.14
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC