SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 10/2018 Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại văn phòng khoa A-03.30 Các bạn nhớ mang thẻ sinh viên khi đến nhận nhé.
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 09/2018 Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại văn phòng khoa A-03.30 Các bạn nhớ mang thẻ sinh viên khi đến nhận nhé.
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 08/2018 Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại văn phòng khoa A-03.25. Các bạn nhớ mang thẻ sinh viên khi đến nhận.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC