THÔNG BÁO MỚI
Danh sách nhóm sinh viên nhận tài trợ cho đề tài Nghiên cứu khoa học Thực hiện thông báo số 3287/TB - ĐKC ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc tài trợ Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2017 -2018. Nhà...
Nộp online các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy, Cao đẳng Đối tượng: 1. SV Đại học Khóa 2014 2. SV Cao đẳng khóa 2015 Thời gian nộp: 21/05/2018 ~ 09/06/2018 Chứng chỉ: 1. Ngoại ngữ 2. Tin học Hình thức nộp: http://daotao.hutech.edu.vn mục Nộp chứng chỉ...
Lịch trực tư vấn chuyên môn của Giảng viên T5/2018 Các bạn sinh viên có thắc mắc về môn học cần trao đổi với giảng viên, có thể theo dõi lịch trực của giảng viên tại văn phòng Khoa theo ảnh đính kèm bên dưới.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC