THÔNG BÁO MỚI
Danh sách nhóm sinh viên nhận tài trợ cho đề tài Nghiên cứu khoa học Thực hiện thông báo số 3287/TB - ĐKC ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2017 về việc tài trợ Nghiên cứu Khoa học Sinh viên năm học 2017 -2018. Nhà...
Giới thiệu tổng quan Khoa Nhật Bản học Tổng quan về khoa Nhật Bản học HUTECH
Thông tin tuyển dụng - GROW UP JV GROW UP JV là công ty chuyên về đào tạo kỹ năng (business manner, xây dựng mục tiêu, phỏng vấn,..), và giới thiệu việc làm cho các bạn mong muốn sang Nhật làm việc. Vì vậy, Grow Up kết hợp với công ty đối tác phía...
Thông tin tuyển dụng - NISSEI ELECTRIC VIETNAM TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NISSEI ELECTRIC VIETNAM là công ty của Nhật đang hoạt động tại KCX Linh Trung I chuyên sản xuất dây điện, dây cáp quang và các sản phẩm gia công khác. Tại Việt Nam, chúng tôi đã có 3...
DSSV tốt nghiệp đợt tháng 11/2018 Chúc mừng các bạn có tên trong danh sách đã hoàn thành chương trình đào tạo Đại học - Cao đẳng chính quy. Các sinh viên có tên trong danh sách nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tại Văn phòng Khoa...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC