THÔNG BÁO MỚI
Giới thiệu tổng quan Khoa Nhật Bản học Tổng quan về khoa Nhật Bản học HUTECH
Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Lễ tốt nghiệp tháng 03/2019 TT Mã SV HO TEN NGAYSINH NOISINH LOP DTB XL NGANH BACHE 1 1411240010 Mai Hồ Nam Trân 15/07/1996 Tp. HCM 14DTN02 3.36 Giỏi...
Thông tin tuyển dụng - GROW UP JV GROW UP JV là công ty chuyên về đào tạo kỹ năng (business manner, xây dựng mục tiêu, phỏng vấn,..), và giới thiệu việc làm cho các bạn mong muốn sang Nhật làm việc. Vì vậy, Grow Up kết hợp với công ty đối tác phía...
Thông tin tuyển dụng - NISSEI ELECTRIC VIETNAM TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP NISSEI ELECTRIC VIETNAM là công ty của Nhật đang hoạt động tại KCX Linh Trung I chuyên sản xuất dây điện, dây cáp quang và các sản phẩm gia công khác. Tại Việt Nam, chúng tôi đã có 3...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC