Tin Tức - Sự Kiện
Thông báo Tuyển sinh Đào tạo Từ xa 2018

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đào tạo từ xa trình độ đại học, cụ thể như sau:   I. NGÀNH VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO 1. Quản trị Kinh doanh 2. Kế toán 3. Tài chính - Ngân hàng 4. Công nghệ Thông tin 5. Luật kinh tế 6. Ngôn ngữ Anh...

VIDEO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC