Tin Tức - Sự Kiện
Thông tin Tuyển sinh Đào tạo Từ xa năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đào tạo từ xa trình độ đại học, cụ thể như sau: 1. Quản trị Kinh doanh 2. Kế toán 3. Tài chính - Ngân hàng 4. Công nghệ Thông tin 5. Luật kinh tế 6. Ngôn ngữ Anh...

VIDEO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC