Welcome To HUTECH
VIỆN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-HĐT ngày 14/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng Trường. Phụ trách chương trình Đào tạo Từ xa, Đào tạo trực tuyến, các khóa đào tạo ngắn hạn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
Tin Đào Tạo

ĐẠI HỌC TỪ XA - GIẢI PHÁP CHO NGƯỜI BẬN RỘN

Bạn là người đã đi làm, cần tìm khóa học linh hoạt về thời gian?
Bạn muốn nhận bằng đại học có giá trị tương đương đại học chính quy trong thời gian ngắn, chi phí tối ưu?
Chương trình Đại học từ xa của HUTECH chính là điều bạn cần!
BẠN CÓ THẮC MẮC CẦN GIẢI ĐÁP?
Liên hệ ngay!

VIỆN HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC