TUYỂN SINH
Thông báo Tuyển sinh hệ Đào tạo Từ xa năm 2017 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đào tạo từ xa trình độ đại học, cụ thể như sau:   I. NGÀNH VÀ HÌNH...
Hồ sơ đăng ký học Đào tạo từ xa Thí sinh tải mẫu hồ sơ đăng ký học bên dưới
TB tuyển sinh Đào tạo từ xa năm 2013 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - KHOÁ 2013 I.    NGÀNH ĐÀO TẠO: Quản trị kinh doanhII.    BẰNG CẤPSinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (hình thức đào tạo từ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC