GIỚI THIỆU - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Giới thiệu - Chức năng, nhiệm vụ của Viện Hợp tác & Phát triển Đào tạo HUTECH Căn cứ quyết định số  06/QĐ-HĐT ngày 14/03/2022 của Trường  Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh về việc đổi tên đơn vị Trung tâm Đào tạo Từ xa thành Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo. Hiện nay Viện đào...
GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ Trung tâm Đào tạo từ xa HUTECH Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM  Điện thoại: (028) 2228 5895 - (028) 7106 6878 Email: tt.dttx@hutech.edu.vn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC