ĐÀO TẠO
Hướng dẫn đối với học viên Từ xa Hướng dẫn về một số vấn đề về học vụ dành cho học viên đào tạo từ xa bậc đại học tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh, được áp dụng từ năm học 2012-2013
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 1 - CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã MHTên học phầnTín chỉHỌC KỲ 1E331001Tiếng Anh 13E311001Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin5E311002Đường lối...
Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh, hình thức đào tạo từ xa STTMã MHTên học phầnSố tín chỉMã môn học trướcTổngLTTH/TTĐAMHĐATNI. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC