THÔNG BÁO MỚI
Thông báo về việc đóng lệ phí thi và nộp hồ sơ thi chứng chỉ Ngoại ngữ Tiếng Anh B1 đợt thi ngày 09.07.2023 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo đến Học viên chương trình Đại học từ xa về việc đóng lệ phí thi và nộp hồ sơ thi chứng chỉ Ngoại...
Thông báo nhận đơn đăng ký học vượt, học lại và mở các lớp vượt theo yêu cầu Học kỳ 3 năm học 2022-2023 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo về việc nhận đơn đăng ký học vượt, học lại và mở các học phần vượt theo yêu cầu Học kỳ 3 năm học...
Thông báo lịch khai giảng các lớp ôn luyện thi chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ đợt 2 tháng 5/2023 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông tin đến Học viên lịch khai giảng các lớp ôn luyện thi chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ Tiếng Anh B1 và Tiếng...
Thông báo đóng học phí Học kỳ 2 năm 2023 khóa 2022 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo cho Học viên khóa 2022 về việc đóng học phí học kỳ 2 năm 2023.
Thông báo đóng học phí Học kỳ 2 năm 2023 khóa 2021 đợt 2 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo cho Học viên khóa 2021 đợt 2 về việc đóng học phí học kỳ 2 năm 2023.
Thông báo đóng học phí Học kỳ 2 năm 2023 khóa 2021 đợt 1 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo cho Học viên khóa 2021 đợt 1 về việc đóng học phí học kỳ 2 năm 2023.  
Thông báo đóng học phí Học kỳ 2 năm 2023 khóa 2020 đợt 2 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo cho Học viên khóa 2020 đợt 2 về việc đóng học phí học kỳ 2 năm 2023.  
Thông báo đóng học phí Học kỳ 2 năm 2023 khóa 2020 đợt 1 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo cho Học viên khóa 2020 đợt 1 về việc đóng học phí học kỳ 2 năm 2023.
Thông báo đóng học phí Học kỳ 2 năm 2023 khóa 2019 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo về việc đóng học phí Học kỳ 2 năm 2023 khóa 2019 chương trình đào tạo từ xa trình độ đại...
Thông báo đăng ký dự thi Kỳ thi Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao và Tin học ứng dụng ngày 10.05.2023 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo đến Học viên chương trình Đại học từ xa về việc đóng lệ phí thi và nộp hồ sơ thi chứng chỉ Tin...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC