THÔNG BÁO MỚI
Thông báo về việc đăng ký hoãn thi có phép (nhận điểm I) và thi lại (xóa điểm I) học kỳ I năm học 2022-2023 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo đến Học viên các khóa chương trình Đại học từ xa đăng ký hoãn thi có phép (nhận điểm I) và đăng ký thi lại (xóa điểm I) kỳ thi HKI năm học 2022-2023. Thời gian đăng ký:...
HUTECH nhận hồ sơ tuyển sinh hệ Đào tạo từ xa năm 2022 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo về việc tuyển sinh Đại học theo hình thức Đào tạo từ xa  - năm 2022 với 11 ngành đào tạo. Thời gian nhận hồ sơ đến 30/09. Cụ thể, 11 ngành đào tạo hệ...
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH MARKETING CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2021: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2020: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá...
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2021: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2020: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHOÁ HỌC (phân theo...
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH TÂM LÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2021: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2020: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHOÁ HỌC (phân theo...
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH NGÔN NGỮ ANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2021: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2020: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá...
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2021: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2020: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá...
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2022: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2021: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá 2020: ♦ Nội dung chương trình đào tạo khoá...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC