THÔNG BÁO MỚI
Biểu mẫu sinh viên Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo   Đơn xin thi để xóa điểm I  Đơn xin nhận điểm I (Hoản thi) - (Vắng thi có phép) Đơn xin nghỉ học  Phiếu đăng ký học vượt Đơn đăng ký chuyển khóa học  Đơn đề nghị xét tốt nghiệp...
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ HỆ THỐNG E_LEARNING CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BIỂU MẪU HỖ TRỢ HỆ THÔNG E_LEARNING: - Bước 1: Học viên click vào đường link google form điền đầy đủ thông tin cá nhân. - Bước 2: Học viên kiểm tra lại thông tin đầy đủ,...
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ NHẬN ĐIỂM I (XÁC NHẬN HOÃN THI THEO TỪNG KỲ HỌC) CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BIỂU MẪU NHẬN ĐIỂM I (XÁC NHẬN HOÃN THI THEO TỪNG KỲ HỌC): - Bước 1: Học viên click vào đường link google form điền đầy đủ thông tin cá nhân. - Bước 2: Học viên kiểm tra...
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN HỌC PHÍ CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BIỂU MẪU XÁC NHẬN HỌC PHÍ: - Bước 1: Học viên click vào đường link google form điền đầy đủ thông tin cá nhân. - Bước 2: Học viên kiểm tra lại thông tin đầy đủ, chính xác...
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ MIỄN TRỪ HỌC PHẦN CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BIỂU MẪU MIỄN TRỪ HỌC PHẦN: - Bước 1: Học viên vui lòng tải biểu mẫu file mềm để điền đầy đủ thông tin. - Bước 2: Học viên click vào đường link google form điền đầy đủ...
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ BIỂU MẪU BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
Thông báo v/v tra cứu thời khoá biểu khoá 2022 đợt 1 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo HUTECH Nhằm phục vụ cho công tác học tập và giảng dạy của khoá 2022 đợt 1 với 9 ngành. Hiện nay, Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo đã cập nhập thời khoá biểu của các lớp và gửi cho Học viên. Bên cạnh đó, Viện cũng đã gửi...
Thông báo về việc Về việc xem, thắc mắc về điểm và hướng dẫn nộp đơn phúc khảo điểm thi học kỳ của các khóa Viện Hợp tác và Phát triển Đào tạo (V.HT&PTĐT) thông báo đến học viên bậc đại học hệ từ xa về việc xem, thắc mắc về điểm và nộp đơn phúc khảo đối với học viên có nguyện vọng đăng ký như sau: 1. Đường link tra cứu...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC