SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2021 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo kính gửi Qúy Anh/Chị Học viên Thời khóa biểu khóa 2021 năm học 2022-2023. Anh/Chị vào xem TKB dưới file đính kèm bên dưới.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023 khóa 2020 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo kính gửi Qúy Anh/Chị Học viên Thời khóa biểu khóa 2020 năm học 2022-2023. Anh/Chị vào xem TKB dưới file đính kèm bên dưới.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2019 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo gửi Qúy Anh/Chị Học Viên TKB HKI năm học 2022-2023. Học viên xem thời khóa biểu dưới file đính kèm bên dưới.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 1 & HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2021 - ĐỢT 1 VÀ 2021 - ĐỢT 2   Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 5 KHÓA 2019, 2020 ĐỢT 1 VÀ HỌC KỲ 4 KHÓA 2020 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2019, 2020 - ĐỢT 1 VÀ 2020 - ĐỢT 2   Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham...
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 1 Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo Thời khóa biểu HK2 Khóa 2021 Đợt 1 đến Quý học viên.
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 KHÓA 2021 ĐỢT 2 Trung tâm Đào tạo Từ xa công bố Thời khóa biểu HK1 dành cho Khóa 2021 Đợt 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - KHOA 2019&2020 ĐỢT1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2019&2020 - ĐỢT 1   Từ ngày 11/09/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2019&2020 -...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHOA 2020 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2020 - ĐỢT 2   Từ ngày 18/09/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2020 - đợt 2 Quý...
HOT - CẬP NHẬT ĐƯỜNG LINK GOOGLE MEET CÁC LỚP KHOÁ 2021 - ĐỢT 1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO HIỆN ĐÃ CÓ ĐƯỜNG LINK GOOGLE MEET CHO CÁC LỚP  HỌC TRƯC TUYẾN  KHÓA 2021 - ĐỢT 1 Quý Anh chị Học viên vui lòng cập nhật các  đường link dưới đây để tham gia các...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC