SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 1 & HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2021 - ĐỢT 1 VÀ 2021 - ĐỢT 2   Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 5 KHÓA 2019, 2020 ĐỢT 1 VÀ HỌC KỲ 4 KHÓA 2020 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2019, 2020 - ĐỢT 1 VÀ 2020 - ĐỢT 2   Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHOA 2020 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2020 - ĐỢT 2   Từ ngày 18/09/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2020 - đợt 2 Quý...
HOT - CẬP NHẬT ĐƯỜNG LINK GOOGLE MEET CÁC LỚP KHOÁ 2021 - ĐỢT 1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO HIỆN ĐÃ CÓ ĐƯỜNG LINK GOOGLE MEET CHO CÁC LỚP  HỌC TRƯC TUYẾN  KHÓA 2021 - ĐỢT 1 Quý Anh chị Học viên vui lòng cập nhật các  đường link dưới đây để tham gia các...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - KHÓA 2021 ĐỢT 1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2021 - ĐỢT 1 Từ ngày 05/06/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2021 - đợt 1 Lớp 21TXTH01 -...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHÓA 2020 ĐỢT 1 (24/04/2021 - 25/07/2021) TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA HUTECH THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHÓA 2020 ĐỢT 1 TỪ NGÀY 24/04/2021 - 25/07/2021 Quý Anh/Chị Học viên vui lòng cập nhật Thời khóa biểu để tham gia các lớp đầy đủ
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 1 Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo Thời khóa biểu HK2 Khóa 2021 Đợt 1 đến Quý học viên.
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 KHÓA 2021 ĐỢT 2 Trung tâm Đào tạo Từ xa công bố Thời khóa biểu HK1 dành cho Khóa 2021 Đợt 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - KHOA 2019&2020 ĐỢT1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2019&2020 - ĐỢT 1   Từ ngày 11/09/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2019&2020 -...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - KHÓA 2020 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA HUTECH THÔNG BÁO V/V Đã có Thời khóa biểu Học kỳ 2 - Khóa 2020 Đợt 2 Quý Anh/Chị Học viên vui lòng theo dõi lịch học và tham dự đầy đủ các buổi học. Mọi thắc mắc,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC