SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2021 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo kính gửi Qúy Anh/Chị Học viên Thời khóa biểu khóa 2021 năm học 2022-2023. Anh/Chị vào xem TKB dưới file đính kèm bên dưới.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023 khóa 2020 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo kính gửi Qúy Anh/Chị Học viên Thời khóa biểu khóa 2020 năm học 2022-2023. Anh/Chị vào xem TKB dưới file đính kèm bên dưới.
Thông báo thời khóa biểu học kỳ I năm học 2022-2023 khóa 2019 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo gửi Qúy Anh/Chị Học Viên TKB HKI năm học 2022-2023. Học viên xem thời khóa biểu dưới file đính kèm bên dưới.
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 1 & HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2021 - ĐỢT 1 VÀ 2021 - ĐỢT 2   Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 5 KHÓA 2019, 2020 ĐỢT 1 VÀ HỌC KỲ 4 KHÓA 2020 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2019, 2020 - ĐỢT 1 VÀ 2020 - ĐỢT 2   Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham...
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 1 Trung tâm Đào tạo Từ xa thông báo Thời khóa biểu HK2 Khóa 2021 Đợt 1 đến Quý học viên.
THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 KHÓA 2021 ĐỢT 2 Trung tâm Đào tạo Từ xa công bố Thời khóa biểu HK1 dành cho Khóa 2021 Đợt 2
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - KHOA 2019&2020 ĐỢT1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2019&2020 - ĐỢT 1   Từ ngày 11/09/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2019&2020 -...
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHOA 2020 ĐỢT 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2020 - ĐỢT 2   Từ ngày 18/09/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2020 - đợt 2 Quý...
HOT - CẬP NHẬT ĐƯỜNG LINK GOOGLE MEET CÁC LỚP KHOÁ 2021 - ĐỢT 1 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA THÔNG BÁO HIỆN ĐÃ CÓ ĐƯỜNG LINK GOOGLE MEET CHO CÁC LỚP  HỌC TRƯC TUYẾN  KHÓA 2021 - ĐỢT 1 Quý Anh chị Học viên vui lòng cập nhật các  đường link dưới đây để tham gia các...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
widget avatar
Viện Hợp Tác Và Phát Triển Đào Tạo

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×