THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - KHOA 2019&2020 ĐỢT1

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2019&2020 - ĐỢT 1
 
Từ ngày 11/09/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2019&2020 - đợt 1
Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham gia các buổi học đầy đủ.

LỚP  19-20TXKT01:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - KHOA 2019&2020 ĐỢT1 23

LỚP 19-20TXQT01:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - KHOA 2019&2020 ĐỢT1 27

LỚP 19-20TXTA01:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - KHOA 2019&2020 ĐỢT1 31

19-20TXTH01:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 4 - KHOA 2019&2020 ĐỢT1 35

 
14594199