THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 5 KHÓA 2019, 2020 ĐỢT 1 VÀ HỌC KỲ 4 KHÓA 2020 ĐỢT 2
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2019, 2020 - ĐỢT 1 VÀ 2020 - ĐỢT 2
 
Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham gia các buổi học đầy đủ.
1. Thời khóa biểu lớp 19TXKT01+20TXKT01

2. Thời khóa biểu lớp 19TXQT01+20TXQT01

3. Thời khóa biểu lớp 19TXTA01+20TXTA01

4. Thời khóa biểu lớp 19TXTH01+20TXTH01

5. Thời khóa biểu lớp 20TXKT02

6. Thời khóa biểu lớp 20TXLK02

7. Thời khóa biểu lớp 20TXQT02

8. Thời khóa biểu lớp 20TXTA02

9. Thời khóa biểu lớp 20TXTH02

 
14600583