THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 1 & HỌC KỲ 2 KHÓA 2021 ĐỢT 2
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2021 - ĐỢT 1 VÀ 2021 - ĐỢT 2
 
Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham gia các buổi học đầy đủ.
1. Thời khóa biểu lớp 21TXQT01 & 21TXKT01

2. Thời khóa biểu 21TXLK02
3. Thời khóa biểu 21TXMA02

4. Thời khóa biểu 21TXQT02

5. Thời khóa biểu 21TXQX02

6. Thời khóa biểu 21TXTA02

7. Thời khóa biểu 21TXTH02

8. Thời khóa biểu 21TXTL02


 
14600591