NGÀNH - TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - LỰA CHỌN CỦA THỜI ĐẠI KINH TẾ SỐ Thời đại kinh tế số, Tài chính - Ngân hàng là một trong những lĩnh vực kiểm soát, điều phối nguồn tiền tệ của xã hội. Sự phát triển của công nghệ cùng nhịp chuyển động liên tục của thị trường yêu cầu nguồn nhân lực...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC