NGÀNH - TÂM LÝ HỌC
“ĐÓN ĐẦU” XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÙNG NGÀNH TÂM LÝ HỌC" Tâm lý học ngày càng được chú trọng, quan tâm trong đời sống xã hội hiện đại, bắt nguồn từ những nhu cầu được thấu hiểu, chăm sóc tinh thần của con người. Việc học tập, nghiên cứu tâm lý cũng trở thành xu hướng với...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC