THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHOA 2020 ĐỢT 2

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA
THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN CHO CÁC HỌC VIÊN KHÓA 2020 - ĐỢT 2
 
Từ ngày 18/09/2021, Trung tâm sẽ bắt đầu lịch học trực tuyến cho các lớp Khóa 2020 - đợt 2
Quý Anh/Chị Học viên vui lòng xem lịch và cập nhật đường link google meet để tham gia các buổi học đầy đủ.
LỚP 20TXTH02:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHOA 2020 ĐỢT 2 22
LỚP 20TXKT02:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHOA 2020 ĐỢT 2 25
LỚP 20TXLK01:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHOA 2020 ĐỢT 2 28
LỚP 20TXQT02:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHOA 2020 ĐỢT 2 31
20TXTA02:
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 3 - KHOA 2020 ĐỢT 2 34
14594198