TIN ĐÀO TẠO
Thông báo lịch thi học kỳ I (2023-2024) Đợt bổ sung và Lịch thi học kỳ 2 (2023 – 2024) dành cho sinh viên chương trình đào tạo từ xa trình độ Đại học THÔNG BÁO Lịch thi học kỳ I (2023-2024) Đợt bổ sung và Lịch thi học kỳ 2 (2023 – 2024) Đối với sinh viên Chương trình đào tạo từ xa trình độ Đại học Theo như kế hoạch thi học kỳ đã thông báo từ trước, Viện Hợp...
Thông báo v/v đăng ký học phần Quốc phòng và an ninh Học kỳ 2 năm học 2023-2024 (Dành cho sinh viên Đại học hệ Đào tạo từ xa) Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo đăng ký lớp yêu cầu học phần Quốc phòng an ninh - Học kỳ 2 năm học 2023-2024, áp dụng cho sinh viên Đại học hệ Đào tạo từ xa như sau: 1. Học phần “ENDF207 - Quốc phòng...
Thông báo về việc xem thời khóa biểu, lịch thi các lớp Ngôn ngữ Anh (23TXTA_DKC, 23TXTA_UEF, 23TXTA_DBD, 23TXTAUEF_02, 23TXTADKC_02, 23TXTA_CSS, 23TXTAUEF_03) THÔNG BÁO Thời khóa biểu, lịch thi các lớp Ngôn ngữ Anh (23TXTA_DKC, 23TXTA_UEF, 23TXTA_DBD, 23TXTAUEF_02, 23TXTADKC_02, 23TXTA_CSS, 23TXTAUEF_03)   Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên đang theo học chương...
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 dành cho sinh viên Chương trình đào tạo từ xa trình độ Đại học THÔNG BÁO Lịch thi  học kỳ 2, Năm học 2023 - 2024 Đối với sinh viên Chương trình đào tạo từ xa trình độ Đại học   Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên đang theo học chương trình đào tạo từ xa, trình độ đại...
Thông báo đăng ký học phần, đóng học phí các lớp mở theo yêu cầu Học kỳ 2 năm học 2023-2024 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo đăng ký học phần, đóng học phí các lớp mở theo yêu cầu Học kỳ 2 năm học 2023-2024, áp dụng cho học viên Đại học hệ Đào tạo từ xa như sau: 1. Kế hoạch giảng dạy Sau khi...
Thông báo xem thời khóa biểu, đăng ký học phần, hủy học phần, học kỳ 2 năm học 2023-2024 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo về việc xem thời khóa biểu, đăng ký học phần Học kỳ 2, năm học 2023-2024 áp dụng cho sinh viên chương trình đào tạo từ xa, trình độ đại học như sau:       1. Xem thời...
Thông báo v/v xem lịch thi Học kỳ 1 năm học 2023-2024 và tiếp nhận đăng ký nhận điểm I, xóa điểm I Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo đăng nhập hệ thống sinh viên để xem lịch thi Học kỳ I năm học 2023-2024 và tiếp nhận đăng ký nhận điểm I, xóa điểm I đến hết ngày 04/01/2024. 1. Ngày thi: - Ngày...
Thông báo v/v đăng ký bổ sung các học phần mở theo yêu cầu Học kỳ 1 năm học 2023-2024 Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo về việc đăng ký bổ sung các học phần mở theo yêu cầu Học kỳ 1 năm học 2023-2024 áp dụng cho sinh viên bậc Đại học, hệ đào tạo từ xa như sau: Sinh viên được quyền đăng...
Thông báo v/v xem thời khóa biểu, đăng ký học phần, hủy học phần, đóng học phí - Học kỳ 1 năm học 2023-2024  Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo thông báo về việc xem thời khóa biểu, đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023-2024 áp dụng cho sinh viên bậc Đại học, hệ đào tào từ xa như sau: 1. Xem thời khóa biểu...
Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố lịch thi Học kỳ 3 năm học 2022-2023 đợt 2 và tiếp nhận đăng ký nhận điểm I Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo công bố lịch thi Học kỳ 3 năm học 2022-2023 đợt 2 diễn ra vào 2 ngày 30/09/2023 đến hết ngày 01/10/2023 và tiếp nhận đăng ký nhận điểm I đến 11g30 ngày 28/09/2023. Địa điểm thi:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
widget avatar
Viện Hợp Tác Và Phát Triển Đào Tạo

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×