Hoạt động Sinh viên
Khoa Điều dưỡng - Xét nghiệm phát động phong trào sinh viên năm học 2021-2022

Sáng nay 05/01, Khoa Điều dưỡng - Xét nghiệm Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Lễ phát động phong trào sinh viên năm học 2021-2022. Chương trình diễn ra trực tuyến trên ứng dụng Google Meet với ý nghĩa động viên, khích lệ sự nhiệt huyết, năng động của sinh viên với các hoạt động...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC