Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) - Đại học Mở Malaysia (3,5 năm)

 

* Ưu điểm chương trình:

  • Giúp sinh viên trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu để làm việc trong môi trường kinh doanh, nhân sự, tài chính ngân hàng, marketing hiện đại. Chương trình nâng cao hiểu biết của sinh viên về “tổng quan doanh nghiệp” trong tình hình đầy cạnh tranh ngày nay.
  • Thông hiểu lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý chuyên môn, giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp, ngân hàng và góp phần vào việc ra quyết định ở cấp quản lý.
     Áp dụng những kỹ năng theo chuyên môn để tăng hiệu năng công việc và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, tài chính ngân hàng, marketing.
* Chương trình đào tạo:

 
 
STT MÔN HỌC TÍN CHỈ
1 General English 18
2 Human and Enviroment 3
3 Literature 3
4 English for Written Communications 3
5 English for Oral Communications 3
6 English for Workplace Communications 3
7 Professional Ethics 3
8 Entrepreneurship 3
9 Principles of Management 3
10 Introduction to Communication 3
11 Basic Concepts of Information Technology 3
12 Thinking Skills & Problem Solving 3
13 Mathematics for Management 3
14 Principles of Microeconomics 3
15 Marketing Management 1 3
16 Financial Accounting 3
17 Marketing Management 2 3
18 Business Law 3
19 Company Law 3
20 Management Accounting 3
21 Principles of Corporate Communication 3
22 Financial Management 1 3
23 Financial Management 2 3
24 Organizational Behavior 3
25 Management Information System 3
26 Introduction to Statistics 3
27 Human Resource Management 3
28 International Business 3
29 Research Methodology 3
30 E-Commerce 3
31 Strategic Management 3
32 Knowledge Management 3
33 Corporate Governance 3
34 Relationship Marketing 3
35 Elementary statistics 3
CHUYÊN NGÀNH MARKETING
36 Marketing Research 3
37 Consumer Behavior 3
38 Marketing Management and Strategy 3
39 International Marketing 3
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
36 Bank Management 3
37 Portfolio Management 3
38 Investment Analysis 3
39 International Finance 3
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
36 Employment and Industrial Law 3
37 Cross-Cultural Management 3
38 Human Resource Development 3
39 Hazard Management 3
 
 

* Thời gian học và Bằng cấp:
Thời gian học: 3,5 năm
 
Bằng cấp Cử nhân Quản trị kinh doanh do Đại học Mở Malaysia cấp, giá trị quốc tế, Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận.

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: B-01.01 - 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:  www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111


 

14552742