Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA), Đại học Lincoln Hoa Kỳ (3,5 năm)

 

Ưu điểm chương trình
  • Giúp sinh viên trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu để làm việc trong môi trường kinh doanh quốc tế. Chương trình nâng cao hiểu biết của sinh viên về “tổng quan doanh nghiệp” trong tình hình đầy cạnh tranh ngày nay.
  • Thông hiểu lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý chuyên môn, giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp và góp phần vào việc ra quyết định ở cấp quản lý.
  • Áp dụng những kỹ năng quản lý theo chuyên môn để tăng hiệu năng công việc và hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh
Chương trình đào tạo
STT Môn Học Tín Chỉ
1 English 1 3
2 English 2 3
3 English 3 3
4 English 4 3
5 English 5 3
6 English 6 3
7 Business English 1 3
8 Informatics 3
9 Microeconomics 3
10 Management Principles 3
11 Physical Training 3
12 Mathematics 1 3
13 Mathematics 2 3
14 Business English 2 3
15 Macroeconomics 3
16 Principles of Accounting 3
17 Sociology 3
18 Fundamentals of Law 3
19 Critical Thinking 3
20 Marketing Management 1 3
21 Money and Banking 3
22 Statistics 3
23 Financial Accounting 3
24 Principles of Import and Export Management 3
25 Marketing Management 2 3
26 Money Management 3
27 Applications Software 3
28 History of Civilizations 3
29 Politics 3
30 Business Law 3
31 Project Management 3
32 Managerial Accounting 3
33 Human and Environment 3
34 Quality Management 3
35 International Business Management 3
36 E-Commerce 3
37 Literature 3
38 Introduction to Business 3
39 Fundamentals of Psychology 3
40 Introduction to Humanities 3
41 Modern Times (Economic History) 3
42 Small Business Management 3
43 Personnel Management 3
44 Economic Geography 3
45 Introduction to Philosophy 3
46 Business Ethics 3
47 Production Management 3
48 Entrepreneurial Management 3
49 Business Policies 3
  Tổng Cộng 147
 
 
Thời gian học và Bằng cấp
  • Thời gian học: 3,5 năm
Bằng cấp: Đại học Lincoln - Hoa Kỳ cấp, được Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận 
 


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:  www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111 - 0901 457 798
 

 
14552741