SINH VIÊN - THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MIỄN GIẢM PHÍ NHẬP HỌC MBA Viện Đào tạo quốc tế HUTECH trân trọng ghi nhận và cảm ơn các học viên đã theo học chương trình Cử nhân quản trị kinh doanh của trường Đại học...
Thời khóa biểu HK 2 năm học 2015-2016 K2014 Chương trình Chuẩn Quốc tế (Cập nhật ngày 03/02/2016) Sinh viên khóa 2014 Chương trình Chuẩn Quốc tế xem thời khóa biểu cập nhật theo link bên dưới. Lưu ý: Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán năm Bính Thân, sinh viên phải đi học đầy đủ để được phát sách cho học kì mới. Viện Đào...
Thông báo về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kì 1 năm học 2015 - 2016 Thông báo 94/TB-CTSV hướng dẫn triển khai quy trình và thang điểm đánh giá rèn luyện mới Chi tiết   Được viết: 30/12/2015
Miễn giảm phí nhập học cho học viên đã và đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ HUTECH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 330/TB-ĐKC-V.ĐTQT TP. Hồ Chí...
Thông báo Youth Camp 2015 THÔNG BÁO Chương trình ASEAN YOUTH CAMP lần thứ 4                     Nhằm tạo cơ hội để sinh viên...
Thời khóa biểu Malaysia BBAOUM0914, 0913, 0912 Sinh viên xem chi tiết trong tập tin đính kèm.
Thời khóa biểu khóa 2012, ĐH Lincoln Hoa Kỳ cập nhật ngày 11.05.2015 Sinh viên xem TKB trong tập tin đính kèm. Lưu ý: Sinh viên học tại trụ sở chính 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh.  
Thời khóa biểu ĐH Lincoln đợt 2, HK2, NH 2014-2015 cập nhật 11.05.2015 Sinh viên bắt đầu đi học lại từ ngày 04/05/2015. Sinh viên xem thời khóa biểu trong tập tin đính kèm. Lưu ý: Sinh viên học tại trụ sở 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh.  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC