Kế Hoạch giảng dạy các ngành toàn khoá học (phân theo từng học kỳ)

1. Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng
2. Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
3. Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo ngành Marketing
4. Kế hoạch giảng dạy chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
5. Kế hoạch giảng dạy chương trình ngành Quản trị kinh doanh
6. Kế hoạch giảng dạy chương trình ngành Oto
7. Kế hoạch giảng dạy chương trình ngành Kinh doanh quốc tế
8. Kế hoạch giảng dạy chương trình ngành ngôn ngữ Anh

14608797
widget avatar
Đại học HUTECH

Viện Đào tạo Quốc tế chào bạn! Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×