CHUYỂN TIẾP ĐẠI HỌC - THÁI LAN

Chương trình chuyển tiếp với Đại học công nghệ Rajamangala – Rattanakosin

Trường Đại học công nghệ Rajamangala – Rattanakosin, thuộc Đại học Rajamangala Thái Lan và HUTECH đã chính thức hợp tác đưa vào chương trình chuyển...

Chương trình chuyển tiếp với Đại học công nghệ Rajamangala – Phra Nakhon

Trường Đại học công nghệ Rajamangala – Phra Nakhon (Rajamangala University of Technology Phra Nakhon), thuộc Đại học công nghệ Rajamangala đang...

Banner Tư vấn trực tuyến