HÌNH ẢNH - HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tiếp đại diện Tập đoàn Giáo dục Navitas 25/11/2015

Nhấn vào đây để xem hình ảnh chất lượng cao

Tiếp đại diện Trường đào tạo Anh ngữ ICEAP, Canada 18/11/2015

Nhấn vào đây để xem hình ảnh chất lượng cao

Gặp gỡ đại diện La Trobe University 14/11/2015

Để xem hình ảnh chất lượng cao vui lòng nhấp vào đây

Gặp gỡ Purdue University 04/11/2015

Bấm vào đây để xem hình ảnh chất lượng cao

Kí kết hợp tác trung tâm anh ngữ Malaysia-Việt Nam 26/10/2015

Bấm vào đây để xem hình ảnh kích thước lớn

Banner Tư vấn trực tuyến