Chương trình đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin- Đại Học Mở Malaysia

* Ưu điểm chương trình:
  • Sinh viên học theo chương trình đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin của Đại học Mở Malaysia, chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh với thời gian đào tạo là 3.5 năm.
  • Chương trình cung cấp kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, cấu trúc máy tính. Sinh viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng để lập trình phần mềm máy tính, ứng dụng di động, xây dựng hệ thống thông tin quản lý, phân tích và lập dự án triển khai các phần mềm ứng dụng, …
  • Học tập và rèn luyện trong môi trường hoàn toàn bằng Tiếng Anh, sinh viên hoàn toàn tự tin về việc sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp và công việc. Sinh viên Viện đào tạo quốc tế HUTECH luôn được các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Công nghệ thông tin săn đón.
* Chương trình đào tạo:
 
STT Mã môn Tên môn STT Mã môn Tên môn
1 BMEN01 English 1 25 CBDB4103 Intermediate Database
2 BMEN02 English 2 26 CBWP2203 Web Programming
3 BMEN03 English 3 27 MPU3223 Entrepreneurship
4 BMEN04 English 4 28 CBOS2203 Operating System
5 BMEN05 English 5 29 CBSE4103 Software Engineering
6 HTCH2113 General English 30 MPU3412 Community Service
7 HTCH2143 Literature 31 OUMM3203 Professional Ethics
8   Physical Training 32 CBAD2103 System Analysis and Design
9 OUMH1603 Learning Skills for 21st Century 33 CBOP3103 Object-Oriented Approach in Software Development
10 CBCT2203 Basic Concepts of Information Technology 34 CBLX3103 Introduction to Linux
11 BBPP1103 Principles of Management 35 BMEN07 English 7
12 CBMA2103 Discrete Mathematics 36 CBMT2103 Introduction to Multimedia Technology
13 CBCP2101 Computer Programming I 37 CBCN4103 Introduction to Networking
14 CBCP2202 Computer Programming II 38 BBED4103 E-Commerce
15 OUMH1203 English for Written Communication 39 CBMS4303 Management Information System
16 SBFS1103 Thinking Skills and Problem Solving 40 CBOD4103 Mobile Programming I
17 SBST1303 Elementary Statistics 41 BMEN08 English 8
18 CBDS2103 Data Structure 42 CBSC4103 Software Construction
19 CBCA2103 Computer Architecture 43 CBSN4103 Network Security
20 OUMH1303 English for Oral Communication 44 CBEC3203 Networking Applications in E-Commerce
21 CBDB3403 Database 45 CBOD4203 Mobile Programming II
22 OUMH2203 English for Workplace Communication 46 BMEN09 English 9
23 CBOP3203 Object Oriented Programming 47 CBBR4106 Project
24 ABCC1103 Introduction to Communication 48 CBIT4106 Industrial Training
 
 
* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:  www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111

 
14584766