Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh (BBA) - Đại học Mở Malaysia (3,5 năm)
 

* Ưu điểm chương trình:

  • Giúp sinh viên trang bị kiến thức quản lý chuyên sâu để làm việc trong môi trường kinh doanh, nhân sự, tài chính ngân hàng, marketing hiện đại. Chương trình nâng cao hiểu biết của sinh viên về “tổng quan doanh nghiệp” trong tình hình đầy cạnh tranh ngày nay.
  • Thông hiểu lý thuyết và thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý chuyên môn, giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp, ngân hàng và góp phần vào việc ra quyết định ở cấp quản lý.
     Áp dụng những kỹ năng theo chuyên môn để tăng hiệu năng công việc và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, nhân sự, tài chính ngân hàng, marketing.
* Chương trình đào tạo:

 
 
STTMÔN HỌCTÍN CHỈ
1General English18
2Human and Enviroment3
3Literature3
4English for Written Communications3
5English for Oral Communications3
6English for Workplace Communications3
7Professional Ethics3
8Entrepreneurship3
9Principles of Management3
10Introduction to Communication3
11Basic Concepts of Information Technology3
12Thinking Skills & Problem Solving3
13Mathematics for Management3
14Principles of Microeconomics3
15Marketing Management 13
16Financial Accounting3
17Marketing Management 23
18Business Law3
19Company Law3
20Management Accounting3
21Principles of Corporate Communication3
22Financial Management 13
23Financial Management 23
24Organizational Behavior3
25Management Information System3
26Introduction to Statistics3
27Human Resource Management3
28International Business3
29Research Methodology3
30E-Commerce3
31Strategic Management3
32Knowledge Management3
33Corporate Governance3
34Relationship Marketing3
35Elementary statistics3
CHUYÊN NGÀNH MARKETING
36Marketing Research3
37Consumer Behavior3
38Marketing Management and Strategy3
39International Marketing3
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
36Bank Management3
37Portfolio Management3
38Investment Analysis3
39International Finance3
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
36Employment and Industrial Law3
37Cross-Cultural Management3
38Human Resource Development3
39Hazard Management3
 
 

* Thời gian học và Bằng cấp:
Thời gian học: 3,5 năm
 
Bằng cấp Cử nhân Quản trị kinh doanh do Đại học Mở Malaysia cấp, giá trị quốc tế, Bộ GD-ĐT Việt Nam công nhận.

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: B-01.01 - 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:  www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111


 

14552742