Chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin- Đại Học Mở Malaysia
* Ưu điểm chương trình:
  • Sinh viên học theo chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin của Đại học Mở Malaysia, chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh với thời gian đào tạo là 3.5 năm.
  • Chương trình cung cấp kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và kiến thức chuyên sâu về công nghệ phần mềm, hệ thống thông tin, cấu trúc máy tính. Sinh viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng để lập trình phần mềm máy tính, ứng dụng di động, xây dựng hệ thống thông tin quản lý, phân tích và lập dự án triển khai các phần mềm ứng dụng, …
  • Học tập và rèn luyện trong môi trường hoàn toàn bằng Tiếng Anh, sinh viên hoàn toàn tự tin về việc sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp và công việc. Sinh viên Viện đào tạo quốc tế HUTECH luôn được các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Công nghệ thông tin săn đón.
* Chương trình đào tạo:
 
STTMã môn Tên mônSTTMã môn Tên môn
1BMEN01English 125CBDB4103Intermediate Database
2BMEN02English 226CBWP2203Web Programming
3BMEN03English 327MPU3223Entrepreneurship
4BMEN04English 428CBOS2203Operating System
5BMEN05English 529CBSE4103Software Engineering
6HTCH2113General English30MPU3412Community Service
7HTCH2143Literature31OUMM3203Professional Ethics
8 Physical Training32CBAD2103System Analysis and Design
9OUMH1603Learning Skills for 21st Century33CBOP3103Object-Oriented Approach in Software Development
10CBCT2203Basic Concepts of Information Technology34CBLX3103Introduction to Linux
11BBPP1103Principles of Management 35BMEN07English 7
12CBMA2103Discrete Mathematics36CBMT2103Introduction to Multimedia Technology
13CBCP2101Computer Programming I37CBCN4103Introduction to Networking
14CBCP2202Computer Programming II38BBED4103E-Commerce
15OUMH1203English for Written Communication39CBMS4303Management Information System
16SBFS1103Thinking Skills and Problem Solving40CBOD4103Mobile Programming I
17SBST1303Elementary Statistics41BMEN08English 8
18CBDS2103Data Structure42CBSC4103Software Construction
19CBCA2103Computer Architecture43CBSN4103Network Security
20OUMH1303English for Oral Communication44CBEC3203Networking Applications in E-Commerce
21CBDB3403Database45CBOD4203Mobile Programming II
22OUMH2203English for Workplace Communication46BMEN09English 9
23CBOP3203Object Oriented Programming47CBBR4106Project
24ABCC1103Introduction to Communication48CBIT4106Industrial Training
 
 
* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:  www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111

 
14584766