Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn Ngữ Anh - Đại Học Mở Malaysia

* Ưu điểm chương trình:
  • Chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng và chuyên sâu về văn hoá và ngôn ngữ Anh để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo.
  • Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau như biên phiên dịch, chuyên viên truyền thông, giáo viên giảng dạy và nghiên cứu Ngôn ngữ Anh. Đặc biệt chương trình chú trọng cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ học ứng dụng.
* Chương trình đào tạo:
STTMã mônTên mônSTTMã mônTên môn
1BMEN01English 123HBES2903Language and Digital Age
2BMEN02English 224CBCT2203Basic Concepts of Information Technology
3BMEN03English 325HBES2103Sociolinguistics
4BMEN04English 426HBET4303Introduction to Novels And Short Stories
5BMEN05English 527HBES2603Reading and Writing Across the Curriculum
6HTCH2113General English28OUMM3203Professional Ethics
7HTCH2143Literature29HBES2403Psycholinguistics
8 Physical Training30HBET4103Introduction to Drama & Poetry
9BBPP1103Principles of Management31HBES2803Professional Communication
10OUMH1303English for Oral Communication32ABCA2103Principles of Advertising
11ABCC1103Introduction to Communication33HBES3203Introduction to Media And Culture
12OUMH1203English for Written Communication34HBES3303Language Policy and Planning
13HBES1203English Across Time and Space35HBES3103Advanced Writing: Argument and Persuation
14SBFS1103Thinking Skills and Problem Solving36HBES3403Language and Literature: Texts and Contexts
15HBES1403English Grammar37HBES3503Advanced Writing: Elements of Style
16HBES1103Critical Reading38HBES3703Contemporary Asian Short Fiction
17MPU3412Community Service39HBES4603Contemporary Fiction and Film
18OUMH1603Learning Skills for the 21st Century40HBES4203Southeast Asian Cultural Production
19MPU3223_V2Entrepreneurship41HBES4503Critical and Cultural Theory
20HBET1103Introduction to General Linguistics42HBES4803Postcolonial Studies
21OUMH2103English for Science and Technical Purpose43HBES4906Industrial Training
22HBES1303Critical Writing44HBES4406Final Year Project

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH
Địa chỉ: B-01.01 - 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Website:  www.hutech.edu.vn/quocte
Email: international@hutech.edu.vn
Điện thoại: (028) 5445 1111
 
14584765