10th OUM SPECIAL CONVOCATION May 12th, 2018
Xin quý anh chị học viên bấm tại đây để download tất cả hình ảnh.


14570285