HUTECH's NextGen 2021 - Lộ diện top 12 tài năng, Ai sẽ tỏa sáng?
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI HUTECH's NEXTGEN
Phòng Truyền thông
Phòng Công tác Sinh viên
Điện thoại: (028) 35120. 785
Email: cuocthi@hutech.edu.vn