KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
[YOUR FUTURE YOUR CHOICE] Tập 1: Chuyện ngành Thiết kế thời trang 19/11/2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC