10 interesting facts about Christmas
10 CHRISTMAS FUN FACTS

1. The French gave the biggest Christmas present ever in 1886. It was the Statue of Liberty, and they gave it to the United States of America.

2. Santa Claus was a real Saint. He lived in Myra in the 300s. Myra is in what’s now Turkey. The German name for Saint Nicholas is Sankt Niklaus.

3. The first artificial Christmas Tree was not a tree at all. It was created out of dyed goose feathers.

4. Christmas has many, many names. Do you know some of them—aside from, of course, Christmas? How about? Sheng Tan Kuai Loh (China), or Hauskaa Joulua (Finland), or Joyeux Noel (France)? In Wales, it is Nadolig Llawen, and in Sweden, God Jul.

 5. That “Xmas” stems from Greece. The Greek “X” is a symbol for Christ.

6. Riga, Latvia was home to the first decorated Christmas tree. About 36 million Christmas trees are produced each year on Christmas tree farms.

7. The Candy Cane is one of the most familiar symbols of Christmas. It dates back to 1670 in Europe but did not appear in the U.S until the 1800s. The treat we see today, where the shape is Jesus’s hook to shepherd his lambs and the color and stripes hold significance for purity and Christ’s sacrifice, became common in the mid 1900s.

8. The Christmas Stocking got started when three unmarried girls, did their laundry and hung their stockings on the chimney to dry. They couldn’t marry, they had no dowry. But St. Nicholas, who knew of their plight, put a sack of gold in each stocking and in the morning the girls awoke to discover they had dowry’s. They could marry.

9. An estimated 1 of 3 people worldwide celebrate Christmas, including 2.1 Billion Christians. There are about 7,038,044,500 people in the world, so about 23,460,148 celebrate Christmas.

10.The most popular Christmas Song ever is We Wish You a Merry Christmas. The song can be traced back to England, but its author and composer remains unknown.

10 SỰ THẬT THÚ VỊ VỀ GIÁNG SINH

1. Nhân dân Pháp đã gửi tặng món quà Giáng sinh lớn nhất cho nước Mỹ vào năm 1886. Đó là bức tượng Nữ thần Tự do.
2. Santa Claus là một vị thánh có thật. Ông sống ở Myra vào những năm 300. Myra là một địa phương thuộc Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Tên tiếng Đức của thánh Nicolas là Sankt Niklaus.
3. Cây thông Giáng sinh nhân tạo đầu tiên thực ra không phải là một cái cây hoàn toàn. Nó được tạo ra từ những lông ngỗng đã được nhuộm.
4. Giáng sinh có rất nhiều tên. Bạn có biết một trong số chúng? Ở Trung Quốc gọi là Sheng Tan Kuai Loh, hay Hauskaa Joulua ở Phần Lan, Joyeux Noel ở Pháp. Ở xứ Wale gọi là Nadolig Llawen, hay God Jul ở Thụy Điển.
5. Từ “Xmas” bắt nguồn từ Hy Lạp. Trong tiếng Hy Lạp thì “X” là biểu tượng cho Chúa Giê-su.
6. Riga, Latvia là quê hương của cây thông Giáng sinh đầu tiên được trang trí. Có khoảng 36 triệu cây thông Giáng sinh được sản xuất mỗi năm tại các trang trại ở đây.
7. Kẹo cây gậy là một trong những biểu tượng phổ biến nhất cho Giáng sinh. Nó xuất hiện tại châu Âu vào năm 1670 nhưng mãi tới những năm 1800 mới có mặt ở Mỹ. Điều thích thú mà chúng ta thấy ngày nay là hình dáng chiếc kẹo giống với cái móc mà Chúa Jesus dùng để đi chăn cừu và có màu cùng với sợi dây quấn quanh biểu tượng cho sự trong sạch và hy sinh của Chúa. Kẹo cây gậy bắt đầu phổ biến vào giữa những năm 1900.
8. Những chiếc bít tất Giáng sinh bắt nguồn từ chuyện 3 cô gái chưa chồng giặt đồ và treo tất của họ bên ống khói cho nhanh khô. Họ không thể lấy chồng vì không có của hồi môn. Tuy nhiên, thánh Nicholas biết hoàn cảnh của họ đã đặt một túi vàng vào mỗi chiếc tất, buổi sáng khi các cô thức dậy và phát hiện ra họ đã có của hồi môn nên họ đã có thể cưới chồng.
9. Ước tính khoảng 1/3 số người trên thế giới ăn mừng Giáng sinh, trong đó bao gồm 2,1 tỷ người thuộc Cơ Đốc giáo. Có khoảng 7.038.044.500 người trên khắp thế giới thì khoảng 23.460.148 người ăn mừng Giáng sinh.
10.Bài hát giáng sinh phổ biến nhất là We Wish You a Merry Christmas. Bài hát có nguồn gốc ở Anh, nhưng tác giả và nhà soạn nhạc của bài hát vẫn không biết là ai.

Source: http://socialindc.com/10-christmas-fun-facts Contributor: Anh Thư
14560550