THÔNG BÁO MỚI
Lịch dạy và học HK1A năm học 2021-2022 Thân gửi các bạn sinh viên, Trung tâm Chính trị - Quốc phòng đề nghị các bạn kiểm tra thời khóa biểu cá nhân tại web daotao.hutech.edu.vn để biết link meet tham gia lớp học, tải tài liệu học tập của HK 1 về theo dõi...
Lịch thi HK3 năm học 2020-2021 các lớp Lý luận Chính trị Trung tâm Giáo dục Chính trị - Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi học kỳ hè (HK3) các môn Nguyên lý Mác Lê, Đường lối CMĐCSVN, Tư tưởng HCM, Triết học...
Về việc nộp đơn xin nhận điểm I hoặc xóa điểm I Sinh viên các Khoa/Viện đào tạo có nguyện vọng nộp đơn xin nhận điểm I, hoặc xóa điểm I theo Quy chế học vụ của HUTECH, tải mẫu đơn tại web phòng...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC