THÔNG BÁO MỚI
GIỚI THIỆU BAN THANH TRA Ban Thanh tra Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh được chính thức thành lập theo Quyết định số 346/ĐKC-QĐ.A ngày 25 tháng 8 năm 2001 với tên gọi là Ban Thanh...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC