Cán bộ, Giảng viên HUTECH tập huấn “Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra”

Trong 02 ngày (07 và 08/11) vừa qua, tại Trụ sở chính trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Trung tâm Đảm bảo Chất lượng – Văn phòng trường đã tổ chức tập huấn “Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra” cho các Cán bộ - Giảng viên (CB-GV) Nhà trường nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới chương trình đào tạo (CTĐT) đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan; Xây dựng và phát triển CTĐT đáp ứng chuẩn đầu ra.
 


Các thầy cô là lãnh đạo các Khoa/Viện/Trung tâm tham gia chương trình tập huấn

 

Các CB-GV tham gia là những lãnh đạo Trường, lãnh đạo và chủ nhiệm ngành, tổ trưởng bộ môn của các Viện/Khoa/Trung tâm.

Báo cáo viên là những người giàu kinh nghiệm trong công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng về CTĐT như TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng Đại học Quốc gia TP.HCM, nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục của Đại học Quốc gia HCM và là đánh giá viên của tổ chức AUN-QA; các CB-GV của HUTECH là GVC.ThS. Nguyễn Thị Sáu – Giám đốc Trung tâm Đảm bảo Chất lượng, kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra còn có các CB-GV đã từng tham gia tập huấn kiểm định AUN-QA tại Thái Lan gồm TS.Lưu Thanh Tâm – Giám đốc Trung tâm Giáo dục Chính trị - Quốc phòng HUTECH, PGS.TS.Thái Văn Nam – Phó viện trưởng Viện Khoa học Ứng dụng, PGS.TS.Trần Văn Tùng – Trưởng khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng và TS.Phạm Thị Hải Quỳnh – Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế.


 

TS. Bùi Văn Thế Vinh phát biểu tại buổi tập huấnTheo đó, chương trình tập huấn được chia thành 2 nội dung chính. Trong ngày 07/11/2018, các CB-GV HUTECH tham gia tập huấn ở Thái Lan, đã cùng phân tích nội hàm các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn AUN-QA, chia sẻ các kinh nghiệm bản thân trong công tác xây dựng CTĐT và chuẩn đầu ra cũng như công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại đơn vị. GVC.ThS. Nguyễn Thị Sáu đã tập huấn về việc Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá để kiểm định chất lượng CTĐT theo TT04/2016/TT-BGDĐT.
 

TS. Lưu Thanh Tâm chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức từ đợt tập huấn tại Thái Lan
 

Còn trong ngày 08/11/2018, CB-GV HUTECH đã được nghe TS. Nguyễn Quốc Chính trình bày Những yêu cầu về đảm bảo/kiểm định chất lượng CTĐT; Áp dụng CDIO trong xây dựng và phát triển CTĐT; cách mô tả CTĐT và xây dựng đề cương môn học. Tiến sĩ cũng chia sẻ những kinh nghiệm của một đánh giá viên khi kiểm định chất lượng CTĐT, tích cực giải đáp các thắc mắc của học viên. TS. Nguyễn Quốc Chính cũng cho biết: “Việc xây dựng nhằm hệ thống hóa kiến thức để Giảng viên có thể giảng dạy, tổng thể hóa chương trình giảng dạy bậc Đại học cho phù hợp với một đơn vị, Khoa, Viện, trường Đại học và cùng nhau đề ra một chương trình hiệu quả, tối ưu hóa khả năng tiếp thu kiến thức cho sinh viên”.

 

TS. Nguyễn Quốc Chính - Chuyên viên giàu kinh nghiệm trong công tác đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo từ Đại học Quốc gia TP.HCM
 


TS. Nguyễn Quốc Chính trình bày những nội dung về đảm bảo/ kiểm định chất lượng CTĐT

 

Sau buổi tập huấn chuyên đề thiết thực này, các CB-GV HUTECH đã có thể hiểu được: các mô hình đảm bảo chất lượng cấp chương trình đào tạo và những yếu tố quyết định chất lượng chương trình đào tạo; các yêu cầu về đảm bảo và kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo; quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra; yêu cầu tương thích thống nhất (constructive alignment) của các yếu tố: Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá; Biết phương pháp xây dựng mục tiêu của chương trình đào tạo; Biết các yêu cầu trong xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Biết phương pháp xây dựng khung chương trình đào tạo; Biết thiết lập bảng ma trận chuẩn đầu ra - môn học; Hiểu được cách xây dựng thang đánh giá chi tiết (Rubrics) để đánh giá việc đạt được chuẩn đầu ra; Thể hiện được sự tương thích thống nhất của các yếu tố mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá trong đề cương môn học.

 

tap-huan-AUN-hutech

Buổi tập huấn thu hút sự quan tâm của đông đảo CB-GV là lãnh đạo tại các đơn vị của HUTECH

 


Tin: Phương Trinh
Ảnh: Minh Tuấn - Thiên Di
Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông

14572609