VĂN BẢN PHÁP QUY
Văn bản liên quan Kiểm định chất lượng giáo dục đại học   TT Loại văn bản Kí hiệu Ngày Tên văn bản 1 Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT 28-12-2012 Quy định về Kiểm định viên KĐCLGD 2 Thông tư...
Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD: Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lư Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD: Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD đại học Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD đại học
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC