KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐT
HUTECH hoàn thành chương trình Khảo sát đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 04 ngành trình độ Thạc sĩ Sau 05 ngày làm việc, Chương trình Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 04 ngành Công nghệ thông tin, Kế toán, Kỹ thuật...
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài từ Trường ĐH Vinh đến khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo Thạc sĩ Sáng 05/11, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tiếp đón đoàn Đánh giá ngoài từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh...
HUTECH đón đoàn khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Kỹ thuật điện Sáng ngày 13/10, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đón đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh...
Các chương trình đào tạo HUTECH kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA được công nhận, cập nhật trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 04 chương trình đào tạo trình độ Đại học đạt tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN University...
Hơn 100 giảng viên HUTECH tham gia tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 Sáng nay (02/7), Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức khóa tập huấn Triển khai tự đánh giá cấp chương trình đào tạo (CTĐT) theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 4.0 với báo cáo viên là TS. Nguyễn Quốc Chính...
HUTECH có 04 ngành đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn Đông Nam Á Vừa qua, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) được trao giấy chứng nhận đạt kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ Đại học theo tiêu chuẩn Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á (ASEAN...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC