Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A năm học 2023-2024 từ ngày 02/11

Từ ngày 02/11, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2023-2024. Những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ là căn cứ quan trọng để Nhà trường kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại và ngày càng cải tiến chất lượng giáo dục.
 
Đây là hoạt động được triển khai định kỳ nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Theo đó, đợt khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A năm học 2023-2024 sẽ bắt đầu từ 02/11/2023 và kết thúc vào 26/11/2023.

 

Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A năm học 2023-2024 từ ngày 02/11 11
Đợt khảo sát lấy ý kiến sinh viên bắt đầu từ 02/11/2023 và kết thúc vào 26/11/2023

 
*Lưu ý: Tất cả sinh viên phải thực hiện khảo sát, đóng góp ý kiến như là căn cứ quan trọng để Ban Giám hiệu và lãnh đạo Nhà trường kịp thời điều chỉnh, cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường. Sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ không được xem điểm thi kết thúc học phần.

 

Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A năm học 2023-2024 từ ngày 02/11 24
Ý kiến đóng góp của các bạn là căn cứ quan trọng để Nhà trường khắc phục hạn chế còn tồn tại và cải tiến chất lượng giáo dục

 
Sinh viên tham gia khảo sát và đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A năm học 2023-2024 bằng cách thực hiện theo các bước sau:
 
>>> Bước 1: Truy cập website www.hutech.edu.vn → chọn mục Sinh viên → chọn Ý kiến SV về HĐGD của GV hoặc vào đường link www.sinhvien.hutech.edu.vn
>>> Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản để thực hiện khảo sát
>>> Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo từng môn học


TT. Truyền thông 

14613557
Các tin khác
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2B, năm học 2022-2023 từ ngày 12/6 Từ ngày 12/6, sinh viên HUTECH có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2B năm học 2022-2023. Những ý kiến...
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2A năm học 2022-2023 từ 29/3 Từ ngày 29/3, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2A...
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2022 - 2023 từ 17/10 Từ ngày 17/10/2022, sinh viên HUTECH có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2022 - 2023.
×