Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2B, năm học 2022-2023 từ ngày 12/6

Từ ngày 12/6, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2B năm học 2022-2023. Những ý kiến thiết thực này sẽ là căn cứ quan trọng để Nhà trường kịp thời khắc phục những điểm tồn tại và ngày càng cải tiến chất lượng giáo dục.
 
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2B, năm học 2022-2023 từ ngày 12/6 11
Hoạt động khảo sát, lấy ý kiến sinh viên sẽ diễn ra đến hết ngày 16/7/2023

 
 
Đây là hoạt động được triển khai định kỳ nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. Theo đó, đợt khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2B, năm học 2022-2023 sẽ bắt đầu từ 12/6/2023 và kết thúc vào 16/7/2023.
 
Sinh viên tham gia thực hiện khảo sát và đóng góp ý kiến về Nhà trường bằng cách thực hiện theo các bước sau:
 
>>> Bước 1: Truy cập website: www.hutech.edu.vn → chọn mục Sinh viên → Chọn Ý kiến SV về HĐGD của GV hoặc vào đường link www.sinhvien.hutech.edu.vn

>>> Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản để thực hiện khảo sát

>>> Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên theo từng môn học

Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2B, năm học 2022-2023 từ ngày 12/6 41
Sinh viên cần tham gia đóng góp ý kiến để đảm bảo quyền lợi và góp phần nâng cao chất lượng học tập 
 
Lưu ý: Tất cả sinh viên phải thực hiện khảo sát, đóng góp ý kiến như là căn cứ quan trọng để Ban Giám hiệu và lãnh đạo Nhà trường điều chỉnh kịp thời, cải tiến và ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường. Sinh viên không thực hiện khảo sát sẽ không được xem điểm thi kết thúc học phần.

TT. Truyền thông
14611044
Các tin khác
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1A năm học 2023-2024 từ ngày 02/11 Từ ngày 02/11, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A...
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2A năm học 2022-2023 từ 29/3 Từ ngày 29/3, sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 2A...
Lấy ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2022 - 2023 từ 17/10 Từ ngày 17/10/2022, sinh viên HUTECH có thể tham gia đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1A năm học 2022 - 2023.
×