Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Công Nghệ Thông Tin

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng CTĐT ngành Công Nghệ Thông Tin 2
14601205

Các tin khác
HUTECH hoàn thành chương trình Khảo sát đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 04 ngành trình độ Thạc sĩ Sau 05 ngày làm việc, Chương trình Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 04 ngành Công nghệ thông tin, Kế toán, Kỹ thuật...
HUTECH đón đoàn Đánh giá ngoài từ Trường ĐH Vinh đến khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo Thạc sĩ Sáng 05/11, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tiếp đón đoàn Đánh giá ngoài từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh...
HUTECH đón đoàn khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán và Kỹ thuật điện Sáng ngày 13/10, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đón đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh...