Bộ máy tổ chức
  • BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐẢNG CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN EMAIL HÌNH ẢNH
1 Kiều Tuân Bí Thư Đảng ủy Chủ tịch
Hội đồng Quản trị
k.tuan
@hutech.edu.vn
 
2 Trà Thị Thảo P.Bí Thư Đảng ủy,
Chủ nhiệm UBKT
Phó trưởng
Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng
tt.thao
@hutech.edu.vn
3 Hồ Đắc Lộc Ủy viên Thường vụ Hiệu trưởng hdloc
@hcmhutech.edu.vn
4 Bùi Văn Thế Vinh Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng bvt.vinh
@hutech.edu.vn
 
5 Huỳnh Ngọc Anh Đảng ủy viên,
Bí thư chi bộ 14
Trưởng phòng
Công tác Sinh viên
ngocanh0582
@gmail.com
6 Nguyễn Xuân Thắng Đảng ủy viên Chủ tịch Công Đoàn; 
Phó trưởng
Phòng Đào tạo – Khảo thí
nxthang
@hutech.edu.vn
7 Trần Thị Trang Đảng ủy viên Phó trưởng
Khoa Quản trị Kinh doanh
trangdnt
@yahoo.com
8 Cao Tùng Anh Đảng ủy viên, 
Bí thư chi bộ 2
Giảng viên  
           
 
  • ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL HÌNH ẢNH
1 Trà Thị Thảo Chủ nhiệm UBKT (028).
54499986
tt.thao@hutech.edu.vn
2 Nguyễn Ngọc Dư Thành viên (028).
54499986
nn.du@hutech.edu.vn
3 Cao Tùng Anh Thành viên (028).
54499986
tunganh@hcmhutech.edu.vn
 
  • VĂN PHÒNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ
ĐIỆN THOẠI
EMAIL HÌNH ẢNH
1 Nguyễn Công Mậu Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể 0983752253 nc.mau@hutech.edu.vn
2 Trương Lê Phượng Hằng Chuyên viên 0966356174 tlp.hang@hutech.edu.vn
 

 
  • CẤP ỦY CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 - 2022
STT Tên Chi bộ Họ và tên Chức vụ Mail
1 Chi bộ 1
(Viện Kỹ thuật Hutech)
Nguyễn Văn Nhanh Bí thư nv.nhanh@hutech.edu.vn
2 Võ Thị Bích Ngọc P. Bí thư vtbngoc@yahoo.com
3 Chi bộ 2
(Hội đồng quản trị, Viện Khoa học ứng dụng Hutech, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Dược)
Cao Tùng Anh Bí thư ct.anh@hutech.edu.vn
4 Thái Văn Nam P. Bí thư tv.nam@hutech.edu.vn
5 Vũ Ngọc Yến Ly Chi ủy viên vny.ly@hutech.edu.vn
6 Chi bộ 3
(Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh và Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn)
Nguyễn Quyết Thắng  Bí thư nq.thang@hutech.edu.vn
7 Trần Thị Hoài Phương P. Bí thư phuongtran205@gmail.com
8 Trần Văn Tùng Chi ủy viên tranvantung74@gmail.com
9 Chi bộ 4
(Khoa Luật, Khoa Tiếng Anh và Trung tâm Giáo dục Chính trị - Quốc phòng)
Lưu Thanh Tâm Bí thư lttam@hutech.edu.vn
10 Nguyễn Thành Đức P. Bí thư nt.duc@hutech.edu.vn
11 Trần Thị Hà Chi ủy viên tt.ha@hutech.edu.vn
12 Chi bộ 5
(Văn phòng trường,  Ban Thanh tra và Trung tâm Công nghệ thông tin)
Nguyễn Văn Mạnh Bí thư manhnv712@gmail.com
13 Võ Văn Minh P. Bí thư vv.minh@hutech.edu.vn
14 Nguyễn Thị Ngọc Vân Chi ủy viên ntn.van@hutech.edu.vn
15 Chi bộ 6
(Viện Đào tạo SĐH, Viện Đào tạo nghề nghiệp, Viện Đào tạo Quốc tế, Viện Công nghệ Việt Nhật và Thư viện)
Trần Hữu Xuân Thu Bí thư thx.thu@hutech.edu.vn
16 Nguyễn Thị Ngọc Anh P. Bí thư ntn.anh75@hutech.edu.vn
17 Hồ Phi Yến Chi ủy viên phi.yen114@gmail.com
18 Chi bộ 7
(Khoa Kiến trúc Mỹ thuật, Khoa Khoa học XHNV, Khoa Truyền thông – Thiết kế)
Trịnh Viết Then Bí thư tv.then@hutech.edu.vn
19 Phạm Thị Hồng Liên P. Bí thư pth.lien@gmail.com
20 Nguyễn Thị Mỹ Xương Chi ủy viên kxd.xuong@gmail.com
21 Chi bộ 8
(Phòng Đào tạo – Khảo thí, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Phòng Quản trị, Phòng Tài chính và Phòng Tư vấn tuyển sinh – Truyền thông)
Nguyễn Công Mậu Bí thư nc.mau@hutech.edu.vn
22 Chu Thị Hạnh P. Bí thư ct.hanh@hutech.edu.vn
23 Chi bộ 9
(Hội đồng quản trị,  Khoa Xây dựng)
Khổng Trọng Toàn Bí thư kt.toan@hutech.edu.vn
24 Trần Tuấn Nam P. Bí thư tt.nam@hutech.edu.vn
25 Dương Kim Anh Chi ủy viên duongkimanh@gmail.com
26 Chi bộ 10
(Khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn)
Châu Ngọc Lang Bí thư chaungoclang155vn@gmail.com
27 Phan Hoàng Khởi P. Bí thư chaubachduong190400@gmail.com
28 Lê Thị Châu Sơn Chi ủy viên khoiphan621@gmail.com
29 Chi bộ 11
(Khoa Tài chính - Thương mại)
Trần Nam Trung  Bí thư trannamtrung1987@gmail.com
30 Huỳnh Thảo Nguyên P. Bí thư ht.nguyen@hutech.edu.vn
31 Chi bộ 12
(Khoa Tiếng Anh, Khoa Nhật bản học, Khoa Truyền thông – Thiết kế)
Phùng Thị Thùy Trang Bí thư ptt.trang@hutech.edu.vn
32 Nguyễn Thúy Đoan P. Bí thư nt.doan@hutech.edu.vn
33 Chi bộ 13
(Khoa Luật)
Nguyễn Duy Thịnh Bí thư nd.thinh@hutech.edu.vn
34 Trương Lê Phượng Hằng P. Bí thư truonglephuonghang@gmail.com
35 Nguyễn Tường Vi Chi ủy viên vvii9898@gmail.com
36 Chi bộ 14
(Khoa Luật)
Lê Thị Minh Thư Bí thư lethiminhthu080383@gmail.com
37 Thái Phạm Tuân P. Bí thư thaiphamtuan98@gmail.com
38 Nguyễn Minh Luân Chi ủy viên minhluan98law@gmail.com
39 Chi bộ 15
(Khoa Xây dựng, Viện Kỹ thuật)
Đỗ Trần Thành Bí thư Dotranthanh.hutech@gmail.com
40 Đoàn Đắc Trưởng P. Bí thư dactruong2609@gmail.com
41 Chi bộ 16
(Viện Khoa học ứng dụng)
Vũ Hải Yến Bí thư haiyen29@gmail.com
42 Huỳnh Tấn Long P. Bí thư longdqt.hutech@gmail.com
43 Huỳnh Thị Trúc Vi Chi ủy viên vihuynh9595@gmail.com
44 Chi bộ 17
(Viện Đào tạo Việt – Nhật, Khoa Dược)
Trần Phạm Quỳnh Như Bí thư quynhnhutran11795@gmail.com
45 Nguyễn Ngọc Hảo P. Bí thư haohao1301nguyen@gmail.com
46 Lê Võ Ngọc Nữ Chi ủy viên ngocnu19982006@gmail.com
47 Chi bộ 18
(Viện Đào tạo Quốc tế, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học XHNV, Khoa Kiến trúc Mỹ thuật, Khoa Hệ thống thông tin quản lý)
Nguyễn Ngọc Linh Bí thư nn.linh86@hutech.edu.vn
48 Trần Trung Việt P. Bí thư tt.viet@hutech.edu.vn
14563052